Vilkår for bruk og litt om lovverket dataene våre følger

Direktinfo er et produkt levert av DirektMedia AS. DirektMedia er ansvarlig for levering av innhold og kvalitet samt at produktet leveres i avtalt format.

Husk!
Alle utsendelser skal ha kildemerking: DirektMedia, tlf 815 48 020

Hvem kan bli kunder
Alle bedrifter kan bli kunder. Privatpersoner kan ikke bli kunder.

Betaling
Betaling skjer ved bestilling av adresseuttrekk og belastes kredittkort før leveranse kan skje. Gyldig kreditt korttyper er Visa og MasterCard, og betaling skjer på en sikker side hos vår betalingsformidler, NETS.
Ved bestilling vil det bli sendt en fakturabekreftelse via e-post til adressen du oppga som leveringsadresse.

Bruk av data
Kunden kan ved kjøp av adresser ikke bruke det som DirektMedia leverer til mer enn 1 Direkte markedsføringsaktivitet. Kunden har ikke rett til å videreselge, utleie eller utlåne til eller åpenbare for andre, det som DirektMedia leverer. Dette forbud inkluderer katalogproduksjon og offentlig opplysningsvirksomhet.
DirektMedia har intet ansvar for eventuelle følgeskader og/eller indirekte tap som følge av forsinkelse eller mangler ved bestilt uttrekk.

Merk for eksempel at alt materialet vi leverer kan kun brukes av kunden, og for det formålet den er produsert. Materialer levert til reklamebyråer, konsulenter og andre lignende aktiviteter, kan bare brukes av den bedriften som det er bestilt til.

Kjøpsbetingelser
Alle bestillinger i DirektInfo får pris generert underveis i bestillingen. Grunnen til dette er at vi har veldig mange informasjonselementer og prisen avhenger av hvilke av informasjonselementene du velger og hvor mange du vil ha i din målgruppe. Prisen estimeres fortløpende etter hva du velger og står klart og tydelig før du gjennomfører et kjøp.


Leveringsbetingelser

I løpet av 5 minutter etter at du har gjennomført ditt kjøp vil du motta rapport og nedlastningslink til din epost. Nedlastningslinken vil være gyldig i 10 dager for nedlastning.


Hva kan kjøpes ?
Det kan kjøpes konsumentadresser med en god del dybdeinformasjon, det kan lastes opp filer for å få påført informasjon på dine egne konsumentlister.
Det kan kjøpes næringslivsadresser med en god del dybdeinformasjon, det kan lastes opp filer for å få påført informasjon på dine egne næringslister.


Angrerett
Det er ingen angrerett på gjennomførte bestillinger da våre løsninger er B2B.Ta kontakt
Ved spørsmål ta kontakt med DirektMedia AS på telefon 22 45 97 00 eller send oss en melding salg@direktinfo.no
Tvist
Ved eventuell tvist vil Oslo Forliksråd bli benyttet som rett verneting.